Vyhledávání

Indiaca

Tato hra pod názvem Peteca existuje několik set let mezi domorodci Jížní Ameriky. Hrála se koženým váčkem naplněným jemným pískem nebo moukou do kterého byly zasazeny péra z dravců.

 

Vznik Indiacy se datuje do roku 1936, kdy si učitel tělocviku Karl-Hans Krohu přinesl hru Peteca s sebou do Německa. Krohu upravil kožený váček naplněný moukou, ke kterému byly přilepené pera, na tvar který má Indiaca v současnosti.

 

Dne 26. Května 2000 byla v Berlíně založena mezinárodní asociace INDIACY. První Světový pohár se konal v srpnu 2001 v Estonsku. Čtvrtý Světový pohár se uskuteční v roce 2013 v Německu.

Indiaca je síťová sportovní hra, která je hrána indiacou – plochým míčkem s pery. Základním znakem hry je odbíjení míčku dlaní nebo hřbetem ruky eventuálně předloktím přes síť do prostoru, na kterém hraje soupeř. Indiacu je možné variabilně použít pro utkání různě početných družstev v odlišných prostorách.  Indiaca se hrává převážně ve volné přírodě, s úspěchem se však dá hrát i v tělocvičnách. Indiaca přináší radost ze hry, zdravý pohyb, mnoho zážitků a napětí při hře s přáteli.

Cíl a průběh hry

Snahou hráčů je odbít indiacu povoleným způsobem tak, aby se dotkla hrací plochy soupeře nebo donutit jej k chybě. Cílem soupeřících stran pak je překonání soupeře v počtu získaných bodů a setů.

Hrací nástroj

Indiaca je malý váček (ve velikosti asi menší pěsti), do kterého se udeří rukou. Čtyři vodící pera zaručují, že váček po úderu rukou odletí vycpanou spodní částí na soupeřovo hřiště.

Hřiště

Hřiště má tvar obdélníku, avšak jeho rozměry i počty hráčů na hrací ploše se u jednotlivých organizací, věnujících se Indiace, značně liší. Počty hráčů mohou být od 2 do 6 členů v jednom družstvu, výška sítě od 2,0 - 2,35 m rozměry hřiště od 9 x 18 m až po nejmenší 6 x 13,4 m.

 

Výška sítě

 

235cm – muži

225cm – mixy

215cm – ženy, veteráni, mládež do 18 let

200cm – mládež do 12 let

 

Hra

Před začátkem každého zápasu rozhodne o volbě hrací strany a prvního úderu los.

Rozestavení hráčů na hřišti:

Hráči utvoří na hřišti dvě linie - pod sítí a u základní čáry. Během hry mohou hráči svá místa libovolně měnit, avšak při novém podání musí hráči znovu zaujmout své původní rozestavení. Při každé změně práva podání se hráči družstva, které je na podání přemístí ve směru chodu hodinových ručiček o jedno místo dál (jako při volejbale).

Podání:

Podání provede hráč, který stojí na pravé straně hřiště za základní čarou. Podání se provede kruhovým úderem ruky zdola nahoru. Indiaca se musí tak dlouho držet v ruce, dokud se úderová ruka nedotkne spodku Indiacy. Přitom 4 řídící pera ukazují při podání směr letu. Podání nesmí být blokováno.

Bodové hodnocení zápasu:

Vítězem setu se stává ten, kdo dřív získá 15 bodů. Při nerozhodném stavu 14: 14 hra pokračuje až do stavu, kdy jeden ze soupeřů nevyhraje o 2 body (např. 20:18). Vítěz zápasu musí vyhrát 2 sety, popřípadě po dohodě 3 sety.

Změna stran:

Změna stran se provede vždy po odehrání jednoho setu. Podání v novém setu má to družstvo, které nebylo zahájeno podáním předešlý set. Při rozhodujícím setu se strany mění po dosažení 8 bodů jedním z družstev. Na podání zůstává to družstvo, které ho mělo před změnou strany.

Zisk bodu:

Každá chyba znamená zisk bodu pro jedno či druhé družstvo. Hraje se takzvaně bez ztrát.

Chyby:

  • pokud hráč letící Indiacu neodbije zpět k soupeři, a ta se dotkne země v jeho hracím území
  • pokud hráč odbije Indiacu tak, že se dotkne země v jeho hracím území, pokud Indiaca proletí pod síť, pokud se dotkne země mimo hrací plochy - zde se počítá i síťová konstrukce
  • pokud se hráč dotkne sítě, pokud překročí středovou čáru, pokud se dotkne Indiacy na soupeřově polovině hřiště, pokud se dotkne Indiacy kteroukoliv částí těla kromě rukou a předloktí
  • pokud hráč při podání přestoupí základní čáru dřív než odbyl Indiacu, pokud při podání vyhodí Indiacu do vzduchu aby ji v létě odbyl, pokud odbije Indiacu tak, že se dotkne sítě nebo vlastního spoluhráče, pokud neodbije Indiacu při podání s napřaženou rukou
  • pokud se hráč dotkne Indiacy 2 krát za sebou, aniž by se Indiacy dotkl mezitím jeho spoluhráč
  • pokud družstvo potřebuje více než 3 dotyky k tomu, aby odbyl Indiacu zpět k soupeři
Za chybu se nepovažuje (vyjma při podání):
  • pokud se Indiaca při svém letu dotkne sítě, nebo po odbití do sítě spadne zpět do vlastního území a pak se znovu odbije

Indiaca - technika, taktika a metodika hry.

Indiaca se do hry uvádí podáním. Po odehrání indiacy na soupeřovu stranu má tento možnost přihrát, nahrát a odehrát útočným úderem zpět (podobně jako ve volejbalu). Družstvo se smí dotknout indiacy celkem 3x, přičemž do tohoto počtu není zahrnut dotek při blokování (podmínkou je, že ruce blokujícího hráče se dotýkají prostřednictvím prstů), přičemž samotný blokující hráč může pokračovat přihrávkou.