Vyhledávání

Ringo

Je jedním z nejjednodušších sportů, který se dá hrát i bez nějaké speciální přípravy prakticky kdekoliv. Je nenáročný na materiální a prostorové vybavení. Ringo jako rekreační sportovní hra vzniklo v roce 1959 v Polsku. Podobná hra se však hrávala i začátkem 20. století na zaoceánských parnících. Za novodobého otce ringa je považován Wlodzimierz Strzyszewski, kapitán reprezentačního družstva šermířů, kteří se připravovali na Olympijské hry. Na OH v Mexiku v r.. 1968 předvedl tuto hru a zde i dostala své jméno.

V roce 1993 vzniká Mezinárodní federace ringa.

S RINGEM se můžete setkat hlavně při aktivitách různých mládežnických sdružení, na letních táborech nebo jako s doplňkovou hrou na některých základních a středních školách.

Pravidla ringa jsou velmi jednoduchá. Cílem hry je umístit dutý gumový kroužek do soupeřova hřiště tak, aby ho nechytil. Hraje se na volejbalovém hřišti (tráva, antuka, tělocvična, …) Hra je nenáročná na materiálové a prostorové vybavení. Stačí vám dva kroužky a přenosné ringo-hřiště, které můžete rozložit na rovné travnaté ploše kdekoli v přírodě, nebo můžete hrát v tělocvičně.

Podrobná pravidla:

Jednoduchá pravidla umožňují hrát ringo všem, bez rozdílu věku a pohlaví.

Hřiště

Hrací plocha:

Podkladem může být jakýkoli rovný povrch (palubovka, tráva, antuka, umělé krytiny). Hřiště má tvar obdélníku rozděleného sítí (volejbalová síť, provázek s vlaječkami,…) Pokud se hraje v tělocvičně, výška stropu by měla být nejméně 6 m. Světla nesmí hráče oslňovat.

Rozměry:

 • věková kategorie do 12 let
  - Rozměr 6x12 m, výška sítě 200 cm
 • věková kategorie nad 12 let
  - Rozměr 8 x 16 m, výška sítě 243 cm
 • věková kategorie nad 16 let
  - Rozměr 8x18 m, výška sítě 243 cm (stejně jako volejbal) - pro jednotlivce
  - Rozměr 9x18 m, výška sítě 243 cm - pro dvojice a trojice

Výška sítě se měří ve středu a měla by být dobře napnutá. Její stojany nesmí zasahovat do hřiště.

Čáry:

Šířka čáry při použití vnějšího přenosného hřiště by měla být 2 - 5 cm, přičemž by čáry neměly být překroucené. Čáry musí být umístěny nejméně 1 m od všech překážek.

Kroužek:

Hraje se dutým gumovým kroužkem o vnějším průměru 170 mm a hmotnosti nejméně 165 g.

Složení družstva:

Hraje se v těchto kategoriích:

 • jednotlivci muži i ženy
 • dvojice muži i ženy
 • smíšená dvojice
 • smíšené trojice (2 ženy a 1 muž a naopak)

Jednotlivci hrají s jedním kroužkem, dvojice a trojice se dvěma kroužky současně. Každý kroužek se počítá za bod.

Kroužek se chytá libovolnou rukou, zpracovat a odhodit se však musí tou samou rukou, kterou byl chycen.

Kroužek se nesmí přechytit z ruky do ruky, a ani nadhodit v ruce.

Chycení kroužku je platné pouze v dotyku s prsty (nesmí se navléknout na ruku tak, že není v dotyku alespoň s jedním prstem).

Kroužek držený v ruce se nesmí dotýkat jakékoli části hráčova těla, těla spoluhráče, hřiště, tyče napínající síť a ani části svého oděvu.

Kroužek se nesmí valit během letu (dělat kotouly).

Kroužek nesmí letět svisle směrem k letu (kolmo na síť a kolměji jak pod úhlem 45 stupňů). Rozhodujícími okamžiky pro určení sklonu kroužku, je okamžik opuštění ruky a let nad sítí.

Čáry patří k hřišti a kroužek, který padne na čáru (i malou částí zvenku) se hodnotí jako dobrý (čára se pohne).

Začátek hry

Podává se z libovolného místa zpoza zadní čáry vlastní poloviny hřiště.

Jednotlivci začínají podáním jednoho z hráčů, první podává nasazený hráč (v rozpisu je zapsán jako první).

Při hře se dvěma kroužky se podává na dohodnutý signál současně z obou stran (písknutím, tlesknutí, povel hra,…).

Při předčasném nebo pozdějším podání (týká se hry dvojic a trojic), když kroužky nejsou vrženy současně na povel, rozhodčí hru přeruší, provinilce napomene a podání se opakuje. Při opakovaném provinění během setu soupeř získává dva body.

Hráči se na podání mění po třech hrách. Pokud se hráči zapomenou vyměnit a rozhodčí to zjistí pozdě, nechá hráče hru dohrát a vymění se dodatečně. Dosažené body se započítávají a následující hráč podává jen 2x.

V době hodu musí být alespoň jedna noha na zemi. Není dovoleno házet z výskoku (to platí pro všechny hody během hry).

Přistoupení nebo překročení čáry v době podání znamená pro dotyčného ztrátu bodu.

Pokud se kroužek při podání dotkne sítě a dopadne do hřiště nezávisle na druhém kroužku, podání se opakuje. Následující takové podání od téhož hráče znamená pro něj ztrátu bodu, při hře se dvěma kroužky - dvou bodů. V případě, že kroužek po dotyku sítě padne mimo soupeřova hřiště, počítá se jako aut ve hře.

Kroužek, který je při podání vržen mimo hřiště, pod síť nebo do stojanu na síť, znamená ztrátu bodu.

Čekací doba k nástupu na zápas je 5 minut od vyhlášení zápasu rozhodčím (družstvo, které nenastoupí, pohrává 0:15, případně 0:2).

Hra

Set se hraje do 15 bodů beze ztrát (jedno podání 2:0, 1:1, 0:2). K vítězství je potřebný dvoubodový rozdíl (15:13, 16:14,…). Po dosažení 15 bodů pokračuje hra, dokud jedna strana nedosáhne dvoubodového rozdílu (při hře s jedním kroužkem není zapotřebí dvoubodový rozdíl na vítězství).

Postavení hráčů na hřišti je libovolné, chytat a odhazovat kroužek je dovoleno i mimo hřiště, kroužek však musí letět přes síť.

Hráč po chycení kroužku může udělat max. 1 krok.

Pokud hráč chytí kroužek v běhu směrem k síti, může udělat maximálně 3 kroky do odhození kroužku a nesmí je prodlužovat.

Pokud hráč chytí kroužek v běhu směrem do strany nebo dozadu, může se po zastavení otočit směrem k síti (jeden krok), ale kroky nesmí prodlužovat.

Pokud chytí kroužek ve výskoku, může se dotknout země nohou jen dvakrát (oběma najednou nebo dopadením na jednu a položením druhé - krok).

Při chycení kroužku ve skoku a následném pádu se hráč může postavit a pak kroužek odhodit.

Doba držení kroužku je max. 5 sekund, při hře se dvěma kroužky se čas počítá jen od momentu, kdy jsou oba kroužky v klidu.

Není dovoleno lhát rukou, ve které držíme kroužek (klamání ostatním tělem, volnou rukou, očima apod. je dovoleno).

Síť se středovou čarou tvoří tzv.. "Skleněnou stěnu", která nesmí přesáhnout žádnou částí těla ani kroužkem

Hra dvojic a trojic

Pokud jeden kroužek během hry spadne (nebo jej některý se soupeřů pokazí), hra pokračuje druhým kroužkem až po jeho dopadení na zem.

Při hře dvojic a trojic musí každý hráč odehrát chycený kroužek přes síť sám, nemůže přihrávat spoluhráči.

Kroužek mohou chytit dva hráči najednou, zpracovat a odhodit ho může pouze jeden z nich.

Pokud při chytání kroužek jednomu z hráčů vypadne, může ho chytit on nebo jeho spoluhráč ještě jednou libovolnou rukou. Více než dva doteky kroužku na jedné straně hřiště znamenají ztrátu bodu.

Pokud se srazí kroužky hozené z protilehlých stran ve vzduchu (v kterémkoli okamžiku hry), hra se opakuje. V případě, že byly vrženy z jedné strany, body ztrácí ta strana, jejíž kroužky padnou do hřiště.

Poznámka: V kategorii dětí do cca 10 let je možný i větší počet hráčů na hřišti (4 - 6) v závislosti na jejich fyzických předpokladech a dovedností. Od momentu kdy si děti začnou na hřišti překážet, můžeme začít jejich počty redukovat.