Vyhledávání

Vítejte na našich stránkách

Pokud naše děti a mládež dokážeme přimět k pravidelnému organizovanému pohybu, a tím je stáhnout z ulice do hravého kolektivu, vytváříme tím předpoklady pro zdravý a harmonický vývoj jejich osobnosti.

Činnosti v naší organizaci jsou zaměřeny na širokou veřejnost bez rozdílu věku.

Tábory, víkendy, výlety, vycházky, turistika, vysokohorská turistika a jiné sportovní aktivity pro

rodiče s dětmi, předškoláky a školáky, dorostovou mládež i pro dospěláky.

Organizujeme soutěže a turnaje pro širokou veřejnost, kluby, spolky,

organizace a firmy.

Boccia, Kroket, Ringo, Indiaca, Brännball, Volejbal, Nohejbal,